Programul de granturi mici pentru tinerii din raionul Ialoveni, runda a XVI-a

0
121

Fondul pentru Tineri Ialoveni anunţă lansarea celei de a XVI-a rundă a concursului de proiecte din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Tineri. Reamintim că Programul de granturi mici este destinat grupurilor de iniţiativă ale tinerilor şi consiliilor locale ale tineilor din localităţile raionului Ialoveni şi are drept scop încurajarea şi creşterea participării tinerilor la dezvoltarea socială şi economică a comunităţilor în care locuiesc prin oferirea de suport financiar pentru realizarea iniţiativelor şi proiectelor acestora.

Proiectele propuse în această rundă trebuie să se desfăşoare pe aria geografică a raionului Ialoveni şi vor avea ca scop participarea tinerilor la viaţa civică și dezvoltare comunitară; participarea tinerilor la educaţie, instruire şi informare; participarea culturală și timp liber pentru tineri; participarea tinerilor la procesul decizional.

Pentru a aplica la această rundă de finanţare a programului, trebuie de întreprins următorii paşi:
1. Formaţi un grup de iniţiativă din cel puţin 3 tineri cu vârsta cuprinsă între 14 şi 30 ani sau convoacă membrii Consiliului Local al Tinerilor.
2. Descărcaţi formularul de aplicare de pe site-ul www.fondultinerilor.md. Tot aici găsiţi Ghidul solicitantului de finanţare pentru a afla mai multe despre concurs şi criteriile de eligibilitate.
3. Completaţi formularul de aplicare împreună cu membrii grupului/consiliului local al tinerilor din localitate.
4. Trimiteţi formularul de aplicare până la 02 martie 2018 la adresa pgm@fondultinerilor.md sau la sediul Consiliului Raional Ialoveni (or. Ialoveni, MD 6801, str. Alexandru cel Bun 33, et. 2, Anticamera). Grupurile de iniţiativă ale tinerilor şi consiliile locale ale tinerilor pot expedia unul sau mai multe proiecte fiecare în cadrul unei runde a Programului de granturi mici.

Fondul pentru Tineri poate oferi finanţări cu valoare maximă de 8 mii lei pentru un proiect. Perioada de implementare a proiectelor va fi de maxim 3 luni. Data preconizată de începere a proiectelor este 23 martie 2018, iar data finisării proiectului nu trebuie să depăşească 25 iunie 2018. Proiectele propuse trebuie să fie realiste privind perioada în care urmează să fie realizate (primăvară – vară). Pentru mai multe informaţii contactează-ne prin telefon la tel. 0 268 95146 sau email pgm@fondultinerilor.md.

Menționăm că pe 03 februarie 2018, de la 10.00 pînă la 16.00, în sala mare de ședințe a Consiliului Raional Ialoveni se va desfășura atelierul de instruire pentru tineri privind scrierea proiectelor. Reprezentanții Fondului pentru Tineri Ialoveni vor explica pas cu pas cum se completează formularul de aplicare, cum se definesc obiectivele, cum se detaliază planul de acțiuni și cum se întocmește bugetul proiectului. Doritorii de a participa la instruire este necesar să se înscrie în prealabil prin email la fondultinerilor@gmail.com sau telefon 026873325 (menționați localitatea, numele și telefonul de contact). Cheltuielile de transport și alimentare vor fi suportate de organizatori.

DESCARCĂ
Formularul de aplicare
CONSULTĂ
Ghidul solicitantului de finanţare

Tipurile de activităţi eligibile pentru finanţare includ, dar nu se limitează la următoarele:
– crearea și dezvoltarea capacităților Consiliilor Locale ale Tinerilor;
– activități pentru realizarea Planului de acțiuni al Consiliilor Locale ale Tinerilor;
– organizarea festivalurilor de muzică, teatru, dans, etc.;
– desfăşurarea expoziţiilor şi a acţiunilor de colectare a fondurilor;
– concursuri de creaţie (desen, eseuri, fotografie, Origami, desen pe asfalt, graffitti, etc.) sau sportive;
– caravane şi campanii de sensibilizare, instruire şi educaţie nonformală în domeniile: corupţiei, violenţei, drogurilor, alcoolismului, SIDA, traficului de persoane, educaţiei civice, etc.;
– proiecţie de film, vizite la teatre, muzee, excursii pentru tinerii defavorizaţi, vulnerabili, marginalizaţi, cu dizabilităţi;
– vizite de studiu şi schimb de experienţă în domeniul acţiunilor de tineret;
– discuţii, forumuri, dezbateri, mese rotunde cu participarea tinerilor;
– elaborarea blogurilor şi paginilor web pentru tineri;
– mese rotunde, conferinţe, simpozioane cu participarea tinerilor;
– seminare, traininguri, workshopuri, cursuri de instruire de scurtă durată pentru tineri;
– acțiuni de salubrizare, plantare a arborilor, colectare selectivă a deșeurilor;
– acțiuni de îmbunătățire a infrastructurii sociale și educaționale;
– constituirea cluburilor pe interes; ateliere de creaţie.

Exemplele de activităţi menţionate mai sus sunt doar ilustrative. Încurajăm creativitatea şi originalitatea ideilor de proiecte. Finanţarea va fi acordată proiectelor care vor fi mai convingător formulate şi vor demonstra posibilitatea producerii unui impact practic.

Cheltuielile eligibile includ:
1. Cheltuieli de organizare a evenimentelor (ex.: formator, amenajarea sălii, arenda sălii şi a aparatajului, premii, pauze de cafea, etc.);
2. Cheltuieli de deplasare (ex.: arenda autobuz, microbuz, combustibil, etc.);
3. Consumabile, materiale promoţionale, cheltuieli de editare şi multiplicare (ex.: rechizite de birou, broşuri, pliante, postere, tricouri promoţionale, etc.);
4. Cheltuieli care se referă la achiziţii de echipament şi utilaj, mobilier, materiale de construcţie şi alte bunuri de valoare mare (cu condiţia că Fondul pentru Tineri Ialoveni va finanţa doar 50% din costul total al fiecărui bun procurat, restul sumei fiind acoperită din alte surse). Valoarea acestei categorii de cheltuieli nu poate fi mai mare decît 70% din suma solicitată de la Fondul pentru Tineri Ialoveni.

Membrii grupurilor de iniţiativă şi ai Consiliilor Locale ale Tinerilor implicaţi în procesul de realizare a proiectelor, vor obţine după perioada de raportare un certificat care va confirma perioada de voluntariat, sarcinile îndeplinite şi competenţele obţinute pe parcursul implementării proiectului finanţat din resursele Fondului pentru Tineri Ialoveni.

CALENDARUL CONCURSULUI DE FINANŢARE

Nr. Etapa Perioada
1. Primirea aplicaţiilor 05 februarie – 02 martie 2018
2. Sesiune de instruire pentru tineri privind scrierea proiectelor 03 februarie 2018
3. Procesul de selectare (preselecţie, interviuri, selecţie finală) 03 – 19 martie 2018
4. Interviuri cu aplicanţii 08, 09 martie 2018
5. Anunţarea proiectelor selectate 19 martie 2018
6. Atelier de instruire cu beneficiarii finanţării 22 martie 2018
7. Semnarea Acordurilor de colaborare 22 martie 2018
8. Implementarea şi monitorizarea proiectelor 23 martie – 25 iunie 2018
9. Şedinţa de coordonare/raportare intermediară 10 mai 2018
10. Gala Bunelor Practici 30 iunie 2018
11. Raportarea narativă şi financiară 20 – 30 iunie 2018

 

Programul „Fondul pentru Tineri Ialoveni” este coordonat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” în parteneriat cu Consiliul Raional Ialoveni şi realizat cu suportul financiar al Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat pentru acest program şi vă urăm mult succes!

 

https://www.civic.md/grants/40693-programul-de-granturi-mici-pentru-tinerii-din-raionul-ialoveni-runda-a-xvi-a.html

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here