La Ialoveni a avut loc ATELIERUL DE INSTRUIRE ,,ORIENTAREA INIŢIALĂ ÎN PROFESIA JURIDICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

0
126

La 16 februarie 2018, în sala mare de şedinţe a Consiliului Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Atelierul de instruire ,,Orientarea iniţială în profesia juridică în Republica Moldova”, cu participarea a peste 50 de elevi din instituţiile de învăţămînt preuniversitar din localităţile raionului Ialoveni.

Atelierul a fost organizat de Veronica PATLACIUC, avocat, Olga DIACONU, avocat stagiar şi Aliona BARBĂSCUMPĂ, avocat stagiar, Asociaţia Tinerilor Avocaţi din Republica Moldova, în parteneriat cu Direcţia Generală Educaţie, Consiliul Raional Ialoveni.

Prin diverse metode şi activităţi de educaţie non-formală participanţii au discutat referitor la subiectele: statul de drept, etica şi deontologia profesională a juristului, specificul activităţii în profesiile juridice calificate: judecător, procuror, avocat, notar, executor judecătoresc, arbitru, mediator, administrator de insolvabilitate şi colaborator în organele Ministerului Afacerilor Interne. Dar, pe lîngă aceste profesii juriştii pot exercita funcţii didactice şi ştiinţifice.

Spre exemplu, conform Codului deontologic, avocaţii păstrează confidenţialitatea informaţiilor pe tot parcursul vieţii şi nu pot fi influenţaţi de nici un factor. Totodată, sunt specializaţi în cauze civile (relaţii de muncă, familie, afaceri) funciare, penale etc.

La etapa actuală, o sugestie este soluţionarea conflictelor la etapa medierii pentru a uşura sarcina instanţei de judecată.

Este bine cunoscut faptul că, pentru o activitate eficientă şi eficace în administraţia publică centrală sau locală sunt necesare cunoştinţe juridice temeinice.

Important este ca tinerii să conştientizeze că au vocaţia şi oportunitatea de a deveni un jurist profesionist, începîndu-şi a construi cariera cu studiile la facultatea de drept şi participări active în diverse proiecte, deoarece angajatorii sunt în căutarea juriştilor competenţi şi veritabili !

Suntem profund recunoscători Asociaţiei Tinerilor Avocaţi din Republica Moldova, care a asigurat instruirea, pauza de cafea şi achitarea costului de deplasare a participanţilor la atelier, precum şi Direcţiei Generale Educaţie, Consiliul Raional Ialoveni pentru suportul logistic oferit.

 

http://il.md/atelierul-de-instruire-orientarea-initiala-in-profesia-juridica-in-republica-moldova/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here